Projecte pel qual, dintre el marc de la comunicació d’Aldees Infantils SOS Catalunya i Espanya i conjuntament amb Origina Idees que es fan realitat, realitzem el disseny de la pàgina web de Catalunya. Així mateix també col·laborem en la redacció mensual de la newsletter i en el disseny gràfic dels materials pedagògics que s’envien als centres participants del projecte educatiu que Aldees Infantils SOS du a terme en tot el territori estatal en l’àmbit de l’ensenyament Primari i Secundari.
aldeas