Projecte en el qual realitzem, en el marc de la comunicació de Aldees Infantils SOS Catalunya, juntament amb Origina Idees que es fan realitat, el disseny de la pàgina web en dos idiomes, l’actualització mensual de notícies i la dinamització de continguts a les xarxes socials de Facebook i Twitter.
També col·laborem en la redacció mensual de la news letter i el disseny gràfic dels materials pedagògics que s’envia als centres partipantes del projecte educatiu que Aldees Infantils SOS duu a terme en tot el territori nacional en l’àmbit de l’ensenyament Primari i Secundària.
home_aldees